$firma_nazwa
$firma_adres_ulica
$firma_adres_kod_miejscowosc
"); echo($html_table_witryna_end); echo($html_table_ogolnie_end); ?>